imageKaptajn kryster CEO Anders Dam lederen i jyskebank, tør ikke deltage i en debat om jyske bank, og gennemgå bilag som beviser at jyske bank lyver og bevist udsætter kunde for svindel / #Bandeleder Gratis lån i jyske bank til Danske husejer, om en bank der lyver og i Ond tro hæver af betroet midler. / #Jyskebank #Nykredit #hæderlig #ærlig #banker #lån #troværdighed #aktier #andersdam #lån #billiglån #billigbolig #bolig #lavrente #gratis #lundelmersandager #mug #jysk #lef #danskebanker #superlån #fundament #rete #rentebytte #GF #PFA #ATP #BRFKREDIT #JYSKEFINANS #Jysk #danskebank #lyver #utroværdig #svig #falsk #bedrag #bedrageri #svindel #mandatsvig #sager om jyskebank #hæderlig bank #troværdig bank #ærlig bank #fundament #anders Dam #Morten Ulrik Gade #Philip Baruch #Birgit Bush Thuesen inkasso #Lund Elmer Sandager advokater

ADVARSEL STOL IKKE PÅ JYSKE BANK JYSKE BANK LYVER. - Erhvervs kunder i jyske bank, skal nok lige passe på en ekstra gang med at stole på jyske bank. Jyske bank som er taget i at snyde kunde, ved bevist og uhæderligt Ved ond tro. Lyver jyske bank vedvarende, og udnytte at kunden har fået en hjerneblødning, og derfor ikke før 2016 opdagede at jyske bank vari gang med svindel imod kunden for mindst 2,5 million kroner. - Kundes familie har forsøgt at få et møde med Jyske Banks Bandeleder. For at gennem gå bilag Anders Dam nægter dialog og frabeder sig DIRÆKTE at modtage henvendelser i svindelsagen. - Det handler om jura siger jyske bank, som vil have lov at bedrage deres kunder, og nægter at stoppe med den svindel jyske bank ved banken udsætter kunder for. Der er FORSKÆLD på om det er hr. Nielsen der svindler jyske bank, eller om der er den statsstøttet jyske bank der svindler deres kunder. - Det er magtpåliggende for jyske bank ikke at hjælpe med opklaring af Svig imod bankens egne kunder. Derfor bortskaffede jyske bank også vigtige bilag, og nægtede at udlever nogle bilag for at opklare om JYSKE BANK ER TILSYNELADENDE EN SVINDELBANK :-) - Husk at bliver du udsat for bedrageri dokumentfalsk svig og falsk i jyske bank, så kan du ikke få fri proces. Det ved jyske bank. - Jyske bank spekulere i at der er så dyrt for dig, at du opgiver at sagsøge jyske bank for svindel ved brug af dokumentfalsk. - I vores sag har jyske og koncern ledelsen mindst kendt til svindel mod banens kunde i 2 år. Deriblandt CEO Anders Dam i jyske bank som syntes blåstemple svindel mod kunder som bliver udsat for SVIG & FALSK I JYSE BANK - Ledelsen og bankens advokater, Lund Elmer Sandager har gjort ekstra meget ud at at skjule og slører jyske Banks bedrageri mod kunde. :-( Som at vedvarende lyve i retssag mod jyske bank for bedrageri i retsforhold. Jyske bank har venner højt oppe i politiet, der syntes dække over jyske bank, når jyske bank bliver opdaget i straffeloves overtrædelser. - I civile sager hvor der er tale om svindel, bedrageri dokumentfalsk. Svindel, bliver kaldt Svig og Falsk :-) Jyske bank har været indbudt til at tyde de bilag der viser at jyske bank er en bedrager der lyver for retten for at slippe. JYSKE BANK en bank du ikke kan nå ved dialog. - Bedrager jyske bank også dig med hjælp fra deres advokater i LES.Dk så forvent kun at jyske bank vil kæmpe for at svindle dig. Jyske bank son en bank der vil gøre alt for at svindle deres kunder, eller er dette her en ener ? Forsøger jo bare at få dialog, Anders Dam oplyste 31-05-2016 at jyske bank frabad sig dialog Men det er jo en kriminal sag, så dialog er at fortrække

Der kan ikke være tale om fejl, når man velvidende, om at det er svindel, ALIGEVEL vælger at bedrage sine kunder

CEO Anders Dam blev ved mail oplyst om det falske lån 25 maj 2016

Lige som Anders Dam fik oplyst at Rentebytten nr 2 ikke er aftalt med kunden,

altså der er sikkert tale om dokument falsk, ved svig.

Dagbogs notat, jyske bank 20 april
du må ikke læse dette, da det er et privat notat, og vores private tanker.

🙂
🙂

HUSK NU

JYSKE BANK LYVER

Men husk også at

NYKREDIT OGSÅ LYVER.

🙂
🙂

Det handler om beviser,
og hertil skal kunder vide at banker som Nykredit og Jyske Bank
helst lyver mundtligt,

således du som kunde ikke kan bevise det.

Og du tænker så 🙂
Jamen kan familien Skaarup bevise

AT

NYKREDIT LYVER OVER FOR DERES KUNDER.

AT

JYSKE BANK LYVER OVER FOR DERES KUNDER.

?

Ja det kan familien godt bevise

Familien som har efterforsket jyske bank for svindel mod kunde i 2 år, og har samlet flere beviser for dette.

🙂

Hmmm ja det var svært,
da jyske bank både lyver, og har bortskaffet bilag, tilbageholdt vigtige bilag, ændret i bilag, nægtet at svare, løget i retsforhold osv.

Men vi mener.
ALIGEVEL VI HAR EN GOD SAG IMOD JYSKE BANK FOR SVINDEL / SVIG / DOKUMENTFALSK / FALSK

🙂

Vi kunne ikke få fri proces da processtyrelsen ikke mente sagen har offenlighedens intresse.

Politiet har ikke ville efterforske sagens beviser i mod jyske bank for bedrageri.

Politiet ville ikke engang afhører hoved vidnet bag anmeldelsen.

OM SAGEN ER FOR STOR OG KOMPLEX ? Vides ikke.

Men at jyske bank har højtstående venner, er ikke ubekendt.

Jo sagen er stor,
da bankerne her forsøger at se hvor langt de kan gå, for at bedrage deres kunder, og slippe godt fra det.

Jyske bank lægger sig først og håber sikkert at andre banker vil følge Jyske Bank og deres hundrede vis af advokater, som ikke tør tale med familien fra Hornbæk om denne svig sag.

🙂

Derfor skriver vi forsat på historien om omfanget af lov overtrædelser i den store Danske bank jyske Bank

Danmarks svar på en god film

Om familien så bliver likvideret i filmen eller om familien overlever diverse attentat forsøg.

Og får den øverste leder, som står bag svindlen dømt,
overlader vi til vores historie.

🙂
🙂

Men DR serien bedraget 2
Er slet ikke så langt fra virkeligheden som nogle kunne tro.

🙂

🙂

Beviser vi har forsøgt at fremlægge overfor jyske bank, for at få denne Bank til at lade være med at lave bevist og fortsat bedrageri imod familien.

Eller som et minimum dokumentere, at jyske bank bestemt ikke lyver og bedrager familien, således vi kan fjerne alle disse opråb i dagbogen.

🙂
🙂

CEO ANDERS CHRISTIAN DAM

NÆGTER AT SVARE KUNDE SOM OPLYSER JYSKE BANKS MÆGTIGE LEDER, ANDERS DAM OM FLERE SVIG FORHOLD I BANKEN.

JYSKE BANK VIL BARE IKKE DOKUMENTER NOGET FOR DE KUNDER

Som anklager jyske bank for svindel

🙂

Eller bevise 🙂

AT JYSKE BANK DA ER EN ÆRLIGE OG TROVÆRDIG BANK 🙂 ,

LIGE SOM JYSKE BANK DA SLET IKKE VIL MODBEVISE, AT JYSKE BANK LYVER OG LAVER BEDRAGERI.

JYSKE BANKS DIRIKTØR ANDERS DAM

VIL IKKE RETTE OP PÅ DE SVIG OG FALSK FORHOLD, HAN ER OPLYST OG VIDENDE TIL JYSKE BANK UDSÆTTER DERES KUNDER FOR.

OG UNDSKYLDE 🙂 ? DET VIL JYSKE BANK DA SLET IKKE.

Så heller bede ders advokater Lund Elmer Sandager lyve i retsforhold.

JYSKE BANK ER EN ANDERLEDS BANK.

🙂
🙂

NYKREDIT ER OGSÅ TAGET I UDNYTTELSE

OG AT LYVE OVERFOR KUNDE.

( men vi er nu mest efter jyske bank som den der er mest bevist om at ville snyde og bedrage der hvor banken kan. )

🙂

DET HANDLER IKKE KUN OM JYSKE BANK, MEN OGSÅ OM DERES PARTNER NYKREDIT

ALTSÅ OM DE STORE DANSKE BANKER

LÆS HISORIEN OM DERES SAMMENARBEJDE.

🙂

SÅDAN HANDLER STORE DANSKE BANKER I MOD ALT SUND FORNUFT, I MOD LOVE OG REGLER.

PÅ DERES EVIGE JAGT EFTER DOMINANS OG PENGE.

🙂
🙂

Og jo fra Jyske Banks side
er det planlagt fra dag 1.

AT FØRST VILLE HAVE KUNDEN VIKLET IND I ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD.

SOM JYSKE BANK SÅ EFTERFØLGENDE KUNNE UDNYTTE ØKONOMISK, FOR AT SIKKER BANKENS INTRESSER.

🙂
PLANLAGT FRA DA 1

jyske bank startet deres plan i 2008, med jagten for at få kunden et

AFHÆNIGSFORHOLD

Dette er måske ikke direkte ulovligt, at godkende et budget som åbentlyst aldrig har kunne holde

Som nogen skriver om jyske bank, så vil jyske banks præsident Anders Dam have helt Precise love.

Og der skulle stå, banker ikke må godkende budgetter som er åbenlyse forkerte, som Andes Dam sikkert ville sige, når det ikke står som direkte ulovligt, tager jyske bank sig ikke af det.

🙂

Det samme gør jyske bank klart om god skik regler fra finanstilsynet

Her oplyser Jyske Banks bestyrelse i flere sager, at det ingen konsekvens har for jyske bank ikke at overholde GOD SKIK REGLER

hvorfor jyske bank ikke behøver overholde GOD SKIK

og som jyske bank viser klart at banken ikke vil overholde god skik fra Finanstilsynet.

🙂

AT JYSKE BANK PLANLAGE AT VILLE BEDAGE FANILIEN FRA DAG 1, STÅR KLART FOR FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK

MEN FØRST VIL JYSKE BANK HAVE DERES KUNDE I ET AFHÆNIGHEDS FORHOLD

OG GODKENDER BUDGET UDEN RENTER OG PROVISION TIL JYSKE BANK.

ikke kun i 2008 men også i 2009
godkender jyske bank de 2 bygge brugetter, der begge er med graverende fejl.

Selv om enhver banksælger
kan se der ikke er medtaget, en enste krone til jyske bank i renter provision mm

Godkender jyske bank alene disse
Og siger til kunden at Nykredit får budgettet til endelig godkendelse.

Vi får først efter vi stævnede Nykredit, oplyst på møde at Nykredit aldrig har fået nogle budgetter fra jyske bank til godkendelse, og at Nykredit oplyser at det er jyske bank alene som på vegne af Nykredit har godkendte budgetter for lånetilsagn.

TAK FOR DET JYSKE BANK

DER BLEV DET BEKRFTET AT JYSKE BANK LØJ OVER FOR BANKENS KUNDE,

DA I JYSKE BANK GODKENDTE BUDGET MED ÅBENLYSE MANGLER.

TIL LÅNETILSAGNET PÅ 4.300.000 kr. for bygge projekt 2.


DET ER MULIGT DET ER TABTE FORVENTNINGER

MEN DET ER OGSÅ AT SKABE ET AFÆNIGHEDS FORHOLD

Det hele bekræftes vel af CEO Som værende planlagt, da vi 25 maj 2016
oplyser til CEO Anders Dam at der intet lån findes,
og beder ham dokumentere dette lån mm

Svaret fra jyske bank
31 maj 2016 er at Jyske bank nægter at tale med os

Og vælger bevist og uhæderlig at fortsætte svindlen

Maj 2017 skriver vi igen til jyske bank

og beder jouridisk afdeling i jyskebank ved advokat Morten Ulrik Gade.

Om at lade være at hæve renter for et lån på 4.328.000 kr. Da der intet lån på 4.328.000 kr. findes.

Jyske bank svare igen ikke,
men fortsætter istedet hvad det for os klart er bedrageri.

🙂

Nu skriver vi april 2018
Jyske bank vil bare ikke svare, men har bevist fortsat det vi klart mener er bedrageri af jyske Banks egne kunder.

🙂
🙂

SAGEN OM SVINDLEN I JYSKE BANK ER LANGT STØRE END SÅ.

Sammenarbejdet mellem jyske bank og Nykredit i svindlen spiller også ind.

🙂

Hvor meget af dette her forgår der i Danmark af tilsvarende bevist snyd i mod bankens kunder,

bankerne er ofte så udspekuleret at de sigter efter at bevist kalde det dårlig rådgivning, og sigte så efter forældelse på 3 år.

Som i de mange mange mange sager imod de danske banker.

🙂
🙂

NYKREDIT MEDVIRKER HER
OG SYNTES KLAR AT DÆKKER OVER SVINDLEN I JYSKE BANK.

🙂

DERFOR HANDLER DET I HØJ GRAD OGSÅ OM NYKREDIT

VI KAN BEVISE AT

1.
NYKREDIT LYVER

2.
NYKREDIT UDNYTTER ET AFHÆNIGHEDSFORHOLD.

TIL SIKKERT AT GIVE NYKREDIT EN UBERETTET ØKNOMISK GEVINST

OG GIVE FAMILIEN SKAARUP ET UBERETTET TAB.

3.
NYKREDIT UDNYTTER SANSYNLIGVIS ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK,

TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD.

VED AT NÆGTE AT MODTAGE PROVENUE / PENGE, OG SÅ HÆVE RENTER OG BIDRAG AF DE PENGE NYKREDIT NÆGTEDE AT MODTAGE I OVER 2 ÅR.

MENER DETTE MEGET KLART HENSTÅR SOM BEDRAGERI I STAFFELOVEN

🙂
🙂

Nå vi er længer fremme med sagen om jyske bank.

Kommer vi ind på hvordan NYKREDIT har udnytter vores sag mod jyske bank for bedrageri

🙂

For blandt andet at Nykredit kunne tjene flere penge på et lavrisiko lån, med fuld sikkerhed.

Nykredit har hævet bidraget med 2,2 % på et lån, i ejendom bybjergvej 43. 3060 espergærde.

Således bidraget er sat op fra 0,8 % til 3 % i bidrag.

🙂
🙂

KORT FORTALT. FAKTA

Vi har som sagt en ejendom i Espergærde med 6 lejemål,

Hertil har vi fået et tilbud 6 maj 2009 på at kunne låne 4.300.000 kr.
Vi optager det tilbudte lån i Nykredit 3 juli 2009.

Vi har i marts 2018 en restgæld på 1.200.000 kr.

Nykredit har første prioritet, og pant for 4.300.000 kr.

Altså der er afdraget 3.100.000 kr.

🙂

Ejendommen er over 7-8.000.000 kr. Værd,

Men Nykredit oplyser
det er høj risiko lån, og nægter at nedsætte bidraget på de 3 %.

Da Nykredit også skal sikker deres investorerer mod unødig risiko.

Nykredit tilbød et lån på 4.300.000 kr. med et højt bidrag på 0,8 % hvilket var lige ved at få os til droppe projektet.

Nykredit ved og viste der var 2 tilbud et på 4.328.000 kr.

Og et år efter et nyt tilbud på 4.300.000 kr.
Dette blev optaget, og det blev en større bygning.

Nykredit sætter kort tid efter bidraget op fra 0,8 % til sidst 3 %

Har forsøgt at få Nykredit til at sætte bidraget ned igen.

Nykredit BEKRAFTER telefonisk at grunden for det høje bidrag, er at der ligger en rente bytte med jyske bank på 4.328.000 kr.

Og derfor BEKRAFTER Nykredit at swappen er grunden til det avagante
Høje bidrag på 3 %

Nykredit bekræfter DIRÆKTE at lån med rentebytte har det største bidrag.

🙂
🙂
🙂

Fakta er et der findes andelsbolig foreninger hvor de har milliard gæld og som ikke har noget stort bidrag, for så går de konkurs, og så vil malke maskinerne jo stoppe.

🙂
🙂
🙂

En Swap til et lån som Nykredit godt ved ikke er hjemtaget.

Men grunden er helt klar, Nykredit BEKRAFTER det er swappen.
Det er skyld i det ekstra høje bidrag.

(En Swap er at bytte renter på et lån.)

Vi laver et referat af samtalen og sender kopi til Nykredit, hvilket resultere i at Nykredit dagen efter, sender en mail retur hvori der står.

NYREDIT skriver de frabeder sig at blive citeret for noget Nykredit ikke har sagt.

Og truer med at tage samarbejdet op til overvejelse, såfremt Nykredit ikke bliver citeret rigtigt

🙁
🙁

DET ER KLARE TRUSLER FRA NYKREDIT SOM

1.
Nykredit Udnytter den klemme og udnyttelse som jyske bank har sat os i, for at sætter bidraget op for 0,8 % med 2,2 % og op til 3 %

🙂

2.
Nykredit Udnytter da jyske bank kræver bybjergvej 45 tvangs solgt, og hvorefter Nykredit 27 august 2013 kræver at få hele provenuet herfra.

🙂

3.
Nykredit nægter herefter at svare på de mange henvendelser vi i over 2 år. har sendt.

Nykredit nægter dermed også at modtage den krævet betaling for nedbringelsen af de omkring 1,5 million på det lån med hovedstol på 4.3 million i Nykredit.

Nykredit udnytter I samme periode, på over 2 år

At Nykredit kan og hæver rent faktisk også renter af de 1,5 million som Nykredit nægter at modtage før slut 2015.

Nykredit udnytter dermed mulighed som giver Nykredit en uberettet gevinst.

Prøv lige at læse straffelovens afsnit om Bedrageri, eller aftaleloven om Svig, HVAD SYNTES DU

🙂

4.
Nykredit ser også deres mulighed grundet det høje bidrag på 3 %

Ved i over 2 år
at nægte at svare og modtage provenuet på ca 1.5 million som Nykredit gjorde krav på 27 august 2013

Nykredit svarer første gang 24 november 2015. Og laver en deponerings konto i december

I denne periode på over 2 år. Har Nykredit udnyttet at deres kunde var i en øknomisk klemme med jyske bank.

Og derved sikkert Nykredit sig så en uberettet gevinst og givet kunden et direkte tab, ved at hævet bidrag på 3 % af de penge Nykredit krævede at få, men nægtede at modtage

🙂

5.
Nykredit nægter at give deres kunde et svar på, om de har optaget et på 4.328.000 kr. i Nykredit.

Dette sikkert kun for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde.

🙂

6.
Nykredit nægter at give kunde aktindsigt

Dette sikkert også for at hjælpe jyske bank, til at kunne svindle deres kunde.

🙂
🙂

Tilbage til før punk 1 – 6

Vi oplyser Nykredit at samtale er optaget og lyttet i gennem 3 gange

Der er ikke citeret noget forkert
NYKREDIT TRUER IKKE IGEN

🙂
🙂

7.
At Nykredit i samtalen der er optaget.

Oplyser at det kan koste et mindre beløb.

Hvad Nykredit ikke oplyste
var at der ved straks betaling,
Altså ikke ventede til næste refinansiering

Ikke oplyste at der kom et kurstab på omkring 60.000 kr. ( opdateres med rigtig beløb )

Så nej du kan ikke lige sådan stole på Nykredit.b

VI VIL GERNE DOKUMENTER AT

1.
NYKREDIT LYVER

2.
NYKREDIT UDNYTTER AFHÆNIGHEDSFORHOLD

3.
NYKREDIT SANSYNLIGVIS UDNYTTER ET BEDRAGERISK FORHOLD I JYSKE BANK, TIL SELV AT KUNNE LAVE ET BEDRAGERISK FORHOLD.

🙂
🙂

JA DET LYDER VILDT OG UTROLIGT

AT DE DANSKE BANKER DIRÆKTE SAMMEN ARBEJDER

FOR AT MODARBEJDE DERES KUNDERS MULIGHEDER FOR AT OPKLARE SVINDEL,

MED HENBLIK PÅ DIRÆKTE AT VILLE SNYDE OG BEDRAGE DEM.

HUSK
Dette er bare en fornemmelse.

🙂

Og det er også bare en fornemmelse at det er CEO Anders Dam som står bag.

Altså fornemmer det som syntes at være den øverste ansvarlige i at jyske bank, var og er velvidende, og helt bevist om at jyske bank snyder deres kunder.

🙂
🙂

Mens vi nu ser vi på de bilag vi ønsker at tale med jyske bank om, holder vi vores sandheds kort frem

Vi ønsker at jyske bank fremlægger sandheden og beviserne, for at familien ikke bliver bedraget af jyske bank, ved hjælp af svig og falsk.

🙂

Ja ja

Vi er bare en lille, men
Anderleds familie, som syntes vi er udsat for helt bevist Udnytelse og efterfølgende bedrageri af en af landets største banker.

Tænk hvad samtale åbenhed hæderlighed og ærlighed kunne løse af misforståelser.

Undskyld jyske bank, undskyld Nykredit. Dette er tanker

Selfølgelig er det nok forkert 🙂

Hvis vi tager fejl, så sletter vi alt.

🙂

Vi vil bare så gene have et møde med jer, derfor tilbød vi 25 maj 2016
CEO Anders Dam 250.000 kr. I gebyr

For en kopi af det lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

🙂

Kærer CEO Anders Dam
Vi som familie holder sammen og tager gerne kampen mod jyske bank og jeres uhæderlige advokater i retten og kæmper om jyske Banks hæderlighed.

syntes stadig ikke at jyske bank kan være bekendt at nægte os dialog, og gennem gå sagen sammen.

Hvis jyske bank har snydt med vægten og jyske bank ved det 🙂

SÅ SIG DA UNDSKYLD
OG FAMILIEN TILGIVER JYSKE BANK

Jyske bank har nægtet dialog, siden vi i 2016 oplyste banken om det svig og falsk vi har opdaget


Dagbogs notat slut.
🙂
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk