Se dagbogen på www.banknyt.dk Vi søge åbenhed og dialog med jyske bank, har kunde hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit eller ej, fundamentet i jyske bank beskriver banken som åben, men her lyver jyske bank. Har kunde bagefter lavet en rente bytte. Rente Swap, eller er der t1ale om Svig eller dokument falsk, til et falsk lån.

JYSKE BANK / del så Anders ser det Kærer CEO Anders Dam Jyskebank Dette er en ny hånds udstrækning til koncern ledelsen i jyske bank. Der har været mange de sidste 2 års tid, uden at få kontakt og dialog. - Direktionen og ledelsen Har oplyst de ikke ønsker at modtage mail, Derfor beder familien fra Hornbæk om hjælp udefra Hjælp fra andre om at henlede jeres altså jyskebanks opmærksomhed til dette her opslag. - :-) Anders Dam dine advokater kunne allerede i 2012 / 2013 have lukket sagen men nej Morten Ulrik Gade ville ikke, lytte og hjælpe det desperate og syge offer. Familie skulle tæskes øknomisk, overpant, tvangssalg, jyske bank ville have alt. - Jyske bank troede sikkert ikke familien, kunne skaffe beviser mod banken, som gør alt for at bremse efterforskning af jyske bank. - Jyske bank nægter at hjælpe i efterforskningen af sagen mod jyskebank kunden som ikke har samme muligheder som politiet, når de efterforsker øknomisk kriminalitet, må derfor være meget skarpt da dette her er skjult godt. jyske bank skriver da også til retten, at jyske bank nægter at udlevere nogle bilag. HVORFOR MON ? :-( I dag tegner der sig et mere klart billed af jyskebank. hvordan jyske bank har flere indtægts kilder. Gebyr Renter og falske lån på hylden :-) Jyske bank tjener penge det også i orden, men bedrageri eller svindel det er ikke i orden. - Dengang jyske bank blev indklaget troede vi kun at jyskebank kun snød med dårlig rådgivning som banken plejer Det var først i 2016 vi ændrede det til bedrageri ved svig og falsk. Og her i 2018 kan vi med sikkerhed sige at jyske bank har ændret / rettet i bilag for at misbruge disse til at bedrage familien ved svig og falsk. :-) Anders Dam Du kunne også selv allerede for 2 år siden Mere præcist 25 maj 2016 efter at have modtaget vores anmodning, opråb til dialog. Have indledt en dialog og samtale med os. Men nej, det ville du ikke Anders Dam, måske var der nogle som glemte at orienterede dig ? :-) Vi blev lige efter opråb til dig og ledelsen 25/5 kontaktet allerede 31 maj 2016 Her oplyste Bestyrelsesmedlemmet Philip Baruch at jyske bank nægtede dialog. Philip Baruch er oplyst at selv være aktionær i jyske bank, så han kan også have øknomisk fordel af at lyve. :-) Frem for dialog fortsætter jyske bank, så med at hæve renter, af et lån på 4.328.000 kr. Et lån som jyske bank ikke kun lyver over for os om, men også lyver over for vores advokater omkring. ja selv overfor retten, lyver jyske bank / Lund Elmer Sandager at lånet skam er ægte nok, (Underlægende lån til en rente bytte) selv om lånet slet ikke findes. :-) Skal vi ikke tale om det ? Eller er jyske bank så ligeglade med deres kunder i jyske bank bare banken har magt til at gøre, som jyske bank vil. for at sikker sine egne øknomiske interesser. ? :-) :-) ALTSÅ :-) Altså Lyver jyskebank om noget der ikke findes, for at berige sig selv. Hvad er det så ? Det er SVIG Anders Dam :-) - Kan godt være lidt mere præcis Anders Dam Altså vildleder jyske bank om noget som er løgn. får dem til at handle anderledes end de ellers ville, og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding. Hvad er det så ? Det er BEDRAGERI Anders :-) OG DET DER MED AT JYSKE BANK LYVER. Altså Lyver jyske bank overfor retten, ændre i bilag, bruger fuldmagter til andet end hvad de er givet til. Hvad er det så ? Der er FALSK Anders Dam :-) Og hvis man så er bevist om noget er opnået ved SVIG og FALSK Og vælger at fortsætte at lad os svindle / bedrage eller hvad det er og man ved det. Hvad er det så ? Det er naturligvis GROFT Anders Dam. Det er naturlig udfra hvad der står i de love og regler, som jyske bank siger de altid overholder. :-) :-) Anders Dam du som øverste leder, har kendskab til ulovligheder i jyske bank :-( Anders Dam du nægtede at svare, forbyder at jyskebank svare :-( Anders Dam du nægtede at rette op, hvis der bare var tale om fejl, Altså det er ikke tale om nogle fejl. :-( Anders Dam du tvinger familien til at hyrer advokater for at få jyskebank til at stoppe bedrageri mod familien. :-( Anders Dam du forsøger at få retten til at give udeblivelses dom. Hvis familien ikke har råd til advokat, da jyske bank jo ved bedrageri stjæler kundes penge, så de ikke har nogle. :-) Anders Dam Du kan ikk være bekendt Ar du fortsætte bedrageri af kunden, når du jo ved din bank jyske bank har misbrugt fuldmagter, ændret i bilag, løjet bevist, og herefter fortiet os. :-( :-( :-( At du Anders Dam som øverste leder i jyske bank vælger at fortsætte med at tage penge fra kundens konto. Efter 25 maj 2016 hvor ansvaret blev dit, uden at ville tale med kunden, men DIRÆKTE frabad dig kontakt med kunden. Er utilfredsstillende :-) :-) Familien kan ikke klage højere oppe i jyske bank da du Anders Dam er toppen Nu har du sørgede for at holde familien her fast i Jyske Banks svindel af den i 2 år. Og bliver belønnet med lønforhøjelse til 8.000.000 kr. Årligt og pension :-) Altså i jyske bank belønner man ledere som skjuler og hjælper virksomheden med at bedrage deres kunder. :-( :-( Anders Dam du som den øverste chef i jyske bank, blev orienteret DIRÆKTE fra kunden 25 maj 2016 Om at LÅNET i NYKREDIT på 4.328.000 kr. Som var et lånetilsagn fra 20-05-2016 og skulle hjemtages senest 20-11-2016 hvis det skulle kaldes for et lån. :-) :-) Anders du fik mail At lånet slet Ikke findes, og tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at vise os lånehjemtagelse dokument fra Nykredit. Altså kunden gav dig altså jyskebank mulighed for at finde og bevise at jyske bank ikke bedragede dem. - - :-( med tanke om at jyske bank er oplyst helt til tops, og stadig ikke vil tale med os Har vi kun vores ytrings frihed til at råbe op. Imens den magtfulde leder i jyske bank fortsætter med jyske Banks bedrageri af familien, Med falsk lån Og med aftaler der lavet ved svig falsk eller dokumentfalsk :-( :-( :-( Opsummering. Vi bad dig Anders Dam og jyske bank bevise - at lånet 4.328.000 kr. I Nykredit fandtes - at jyske kunden også har aftalt at lave en rentebytte af dette lån med jyske bank 16-07-2008 Og at kunden har godkendt denne nye og anden rentebytte 16-07-2008 Og så tilbød kunden ovenikøbet at betale jyske bank 250.000 kr. I gebyr :-( :-( :-( Herefter kommer vi til næste punkt. at lånet 4.328.000 kr. naturligvis er hjemtaget optaget i NYKREDIT, Før jyske bank starter en rentebytte på 4.328.000 kr. Og selv hæver af beroet midler for de dertil afledte betalinger af Rentebytten. :-) :-) :-) Ud over lånet på 4.328.000 kr. I Nykredit, som jyske bank nægter at bevise er optaget. :-) Et lån 4.328.000 kr. som Nykredit iøvrigt efter de blev stævnet, for at få svar Svarede At Nykredit intet kender til noget lån på 4.328.000 kr. - Der er også lige nogle andre bilag, vi ønsker at jyske bank skal se, og bekræfter som ægte, Ja eller falske :-) og så nogle datoerne, der lige skal afstemmes. :-) :-) Kære jyske bank Nu er der gået 2 år. Indse nu at det lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank siger er optaget i Nykredit slet ikke findes. :-) Og lånet aldrig har været eksisterende. Der har været et tilbud, et lånetilsagn. Hvilket aldrig har berettet jyske bank til et tag selv bord, og lænse virksomhedens konto for millioner. Til låne provision, garantier, tinglysning, renter, af et lån 4.328.000 kr. og så derefter de forhøjet sikkerheder, for ikke at opsige privat lån i grunden. - :-) :-) Omdrejnings punktet for familiens lidelser er uhæderlighed i jyske bank Har Storbjerg erhverv Lånt 4.328.000 kr. i Nykredit ELLER Har Storbjerg erhverv IKKE lånt 4.328.000 kr. I Nykredit :-) Hvis der ikke er lånt 4.328.000 kr. I Nykredit. Uanset der er lavet 2 rentebytte herfor, uanset om der så er aftalt og godkendt 1. eller 2. af disse swaps Betyder intet. :-) Et lånetilsagn udløser ikke nogle betalingsforpligtelse Jyske bank er derfor ikke berettet til 1 januar 2009 at påbegynde rentebytte, aftale med dertil afledte betalinger Jyske bank er heller ikke berettet til garantiprovison, Lånesagsgebyr eller tinglysnings gebyr. :-) Det har været et helvede at skaffe bilag. Da både NYKREDT og JYSKE BANK nægtede at give aktindsigt :-( Familien har derfor måtte kæmpe ekstra hårdt. Ud over at jyske bank stjæler renter af et lån der ikke findes Skulle advokater betales for at lave processkrift, uden de bilag som jyske bank enten har bortskaffet eller bare ombyttet for at skuffe i retsforholdet Nu skulle Nykredit også stævnes, altsammen for at kunne opklare en Svindelsag :-) - Nykredit har dækket over at der ikke fandtes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Kender alt til rente swaps / rentebytte, og viste derfor der kke var grundlag, for at jyske bank påbegyndte en rentebytte 1 januar 2009 af et lån på 4.328.000 kr. Som både jyske bank og i sadelshed Nykredit udemærket selv viste ikke var hjemtaget. - Derfor måtte Nykredit da også stævnes før de overhovede ville åbne en smule op. Men dog gjorde ( navn undlad ) Nykredit advokaten da helt klart at hun ikke ville leverer skyts imod jyske bank. :-) :-) Helt ærlig Anders Dam og alle jer andre, i ved det jo godt. :-) Så hvorfor udsætter jyske bank os for dette #psykiske og #øknomiske pres, på grundlag der udelukket bygger på udnyttelse ved #svig og #falsk fra #JyskeBanks side. :-) Har vi gjort jyske bank noget ? SÅ VIL VI GERNE HER SIGE UNDSKYLD UNDSKYLD UNDSKYLD UNDSKYLD VI UNDSKYLDER OGSÅ GERNE AT VI SELV OPKLAREDE SAGEN. det må jyske bank undskylde. OG UNDSKYLDER OGSÅ AT VI RÅBER PÅ DIALOG UNDSKYLD :-) UNDKYLD VI SIGER JYSKE BANK LAVER DOKUMENTFALSK MANDATSVIG BEDRAGERI SVIG FALSK UDNYTTEKSE UNDSKYLD ? men er det da forkert :-) :-) - Den grund jyske bank krævede solgt for at nedbringe gæld på de påstået underlægende lån for 2 rentebytte. :-) Ja det er svært at forstå, men det påstået underlægende lån på 4.328.000 påstår jyske bank, så efterfølgende ( i 2012 ) er blevet omlagt ? Desvære alt sammen usandt, eller løgn om du vil. :-) Der er også lige nogle datoer, vi skal have på plads. Udover, de 2 projekter som vi lige må se på, når ja og de 2 tilbud. Et tilbud til projekt nr. 1. & Et tilbud til projekt nr. 2. :-) Alle disse opslag om jyske bank, kunne Andes Dam og Philip Baruch have været foruden, bare ved at indlede en dialog. :-) Vi ønsker som familie at tale med jyskebank. For har banken lavet det vi påstår og siger. Så er det ikke i orden at fortsætte bedrageri, og nægte os dialog. :-) Kærer jyske bank Vi ønsker faktisk at finde en løsning. - Ring da og aftal et møde, så vi kan tale om dette her, og hvem ved måske kan vi sammen finde en måde at løse og lukke denne sag sammen. :-) Jyske bank har hidtil, kun forsøgt 2 nov 2016 at ville snyde os, at lokke os til et møde hvor bankens agenda var at lave en rente bytte af et andet lån Har vi tydet brevet rigtigt, det var det som var budskabet uden det stod der. :-) Den sag er blevet lidt kedelig at tale om her i familien. :-) Skal vi ikke mødes. Ring 22227713 Eller skriv på facesbook :-) Lad os sammen nu løse dette her. Og få lagt låg på. Jyske bank i må da vide at det ikke er helt i orden, at i behandle os kunder som i gør. Mød os, tal med os. Så vi sammen kan lave noget fornuftigt. :-) KÆRER JER SOM LÆSER DETTE I JYSKE BANK. VI ØNSKER IKKE DENNE SAG Men bare at få vores liv tilbage. ØNSKER JYSKE BANK VIRKLIG DENNE SAG ELLER SKAL VI MØDES OG FINDE EN LØSNING :-) VI TAGER GERNE EN TUR TIL JYSKE BANK OG NATURLIGVIS ER ET SÅDAN MØDE HELT PRIVAT. Vi er åbne og parate til at rykke os for at lukke sagen, og se frem af. men ikke klar til at lave nogle rente bytte :-) griner der er vel klart :-) Ps mødet Det skal ikke værre med alle jeres 100 af advokater, med mindre i er bange for os. Altså Lad os nu bare få lukket denne sag. Suk for den er godt nok kedelig :-) Det var i øvrigt i påsken 2016 Hvor vi bad den tidligere advokat kontakte jer og oplyse jyske bank, hvad sagen handler om, og flere bilag er kommet til. og at vi ønskede at få lukket sagen, dette meddelte vores advokat os at jyske bank ikke ønskede. ( og knap 2 år efter, siger advokaten at de ikke har fortalt jyske bank noget ) Når advokaten så i december 2017 oplyser til en advokat ven, at de slet ikke har meddelt jyske bank noget af det sagen handlede om, er vi lidt uforstående overfor dette :-) Men nu ved jyske bank vel snart hvad sagen omhandler :-) :-) Vi nu søger øknomisk hjælp til advokat, i denne her sag http://boligsikring.dk/banknyt-indsamling-til-advokat-i-svig-sag/ Hvor jyske bank, har gjort alt for at kaste grus ind, så det kostede os mere. alene skal der nu 2 processkrifter til grundet jyske bank har tilbageholdt sandheden og skjulte oplysninger for at skuffe i retsforhold. :-) Ved jyske bank noget vi ikke ved, så læg det frem. Så vi ikke kører en sag mod jyske bank for SVIG & FALSK uden vi har alle bilag. Har jyske bank nogle beviser der modbeviser vore fremlagte bilag, så kom frem dem. Og vi hæver sagen, for jyske bank ønsker vel ikke at gøre grin med os, og så for vores egne penge i retten. :-) Vi er tratte af denne ligegyldighed, hvis jyske bank overhoved har set nogle opslag ? :-) Så derfor Kærer Anders Christian Dam Vis at du er en ærlig og hæderlig bank direktør i jyske bank. OG VÆR DEN SOM BLIVER HUSKET :-) :-) :-) Lev op til Jyske Banks fundament Værdier som hæderlig og ærlig særligt side 19. Ikke gøre det sværere end det er . Og side 21. Ved der kan ske fejl, og er åbne om det. :-) :-) :-) Og at du som øverste chef i jyske bank, både kan og vil løse denne ubetydelige sag. Så vi får den lukket, og glemmer 9 år's lidelser. :-) Ring nu og lad os finde en måde at løse denne dumme sag. :-) ANDERS Bliv husket som ham der løste sagen jyske bank godt kunne være foruden. :-) KOM MED ET FORSLAG DER ER SPISLIGT, VI ØNSKER DE DENNE SAG LUKKET NU. :-( DU VED HVAD JYSKE BANK HAR KOSTE OS, Både DIRÆKTE OG INDDIRÆTE. Ud over det psykiske som familien har måtte lide under. SÅ GLEMMER VI DE 9 års LIV I HAR TAGET FRA OS. OG VI KAN FÅ LUKKET DENNE SAG. :-) :-) Og svar da også lige, om jyske bank har taget pant i hele selskabet, som har stævnet jyske bank, eller det kun er forsøgt. Har et bilag uden men underskrift ? For de opmærksomme dette her er selskab, som jyske bank ville have 100 % pant i. :-) Ud over alt det andet (Det kan finde på www.banknyt.dk ellers spørg) :-) :-) ANDERS DU VED GODT HVAD JYSKE BANK ER SKYLD I. SAGEN LIGGER PÅ DIT BORD. SELV OM ALLE I JYSKE BANK KONCERNEN BENÆGTER AT HAVE NOGET ANSVAR. SKAL VI SÅ IKKE SÅ IKKE FÅ EN LØSNING NU. UDEN AT TALE OM ANSVAR OG INDRØMMELSER :-) Telefon nummeret var 22227713 MVH FAMILIEN SKAARUP FRA HORNBÆK

Jyske Bank
Kære CEO Anders Dam
Nu må du da være bekendt med
at du har en kunde der gerne vil gennemgå en sag med dig.

Vil du være sød at ringe, enten har jyske bank bedraget kunden, og laver utallige fodfejl som er opdaget

ellers tager kunden fejl og er parat til at sige undskyld ?

Anders start med at se fremsente mail af 25/05-2016 til dig, advokater og ledelse
Findes der et lån i Nykredit som tilbudt 20 maj 2008 eller ej

Men hvem har ret og hvem har ikke
Dato i dag 11/11-2017
Dialog ønske med den ærlige og åbne bank

Søge ord for at råbe jyske bank op
Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl
Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl
Nykredit
jyske bank
Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit
Lund Elmer Sandager
Michael Rasmussen CEO Nykredit
Anders Christian Dam CEO
Morten Ulrik gade
Philip Baruch
Mette Egholm Nielsen
Birgit Bush
Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro
Nicolai Hansen
Line Braad Winding
Casper Dam Olsen
Anette Kirkeby
Søren Woergaard
Danske bank jysk
Koncernledelse jyske bank
Koncernbestyrelsen
Sven Buhrkall
Kurt Bligaard Pedersen
Rina Asmussen
Philip Baruch
Jens A. Borup
Keld Norup
Christina Lykke Munk
Haggai Kunisch
Marianne Lillevang
Koncerndirektionen
Anders Dam
Leif F. Larsen
Niels Erik Jakobsen
Per Skovhus
Peter Schleidt

Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om:
Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk,
At dække over forbrydelser
At skjule forbrydelser
At nægte kunder svar
At nægte kunder aktindsigt

Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold.

Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring

Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV
Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch

Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk